Стратегия на Столична община за адаптация към климатичните промени.

През август 2015 г. Столична община се присъединява към Compact of Mayors, инициатива на Генералния секретар на ООН. Compact of Mayors създава обща платформа за колективно действие от страна на градовете чрез стандартизирано измерване и определяне на емисии на парникови газове и климатични рискове, и публично докладване на резултатите от усилията им. В съответствие с изискванията на Compact of Mayors, Столична община трябва да изготви Стратегия за адаптация към климатичните промени.

още →

Новини

denkstatt консултира Европейската комисия относно възможностите за използване на пазарни инструменти при решаване на екологични проблеми
Експерти от denkstatt България участваха в заключителна конференция във връзка с инициирани от Европейската комисия дейности и анализи за приложението на пазарни инструменти в сферата на околната среда в страните от ЕС. В периода от декември 2015 г. до октомври 2017 г. … още
SUSTAINABILITY.BG е блогът на denkstatt
В него ще коментираме практики, примери и тенденции, ще помагаме да избирате тези неща, които имат полза за бизнеса Ви, а не просто „изглеждат добре“, обществено-приети или медийно-подкрепени. Ще анализираме средата, от която произтичат рисковете за това да устоявате. Ще … още
denkstatt продължава с поредицата събития „Предизвикай устойчивото развитие“
Поредната дискусия се проведе на 17 май 2017 г., с представители на медиите. Темата на разговора беше „Как да оценяваме кое е „устойчиво“? Медиите работят с тази тема все по-активно и правилното разбиране за това какво се крие зад понятията … още
Води ли устойчивото развитие до устойчив бизнес?
Този въпрос обсъдиха Боян Рашев и Климентина Рашева, партньори в denkstatt България, с представители на български и чуждестранни компании. Дискусията се проведе на 4 април 2017 г. и е част от поредицата събития „Предизвикай устойчивото развитие“, организирани от denkstatt. denkstatt … още
denkstatt организира обучения за устойчиво управление на бизнеса
За нас устойчивият бизнес е успешен бизнес! Вярваме, че устойчивото развитие е дългосрочен финансов успех, съчетан с ефективно управление на въздействията, които компанията има върху хората си, общностите и околната среда. За да подкрепим бизнеса в този му път, организираме … още
„Най-устойчивите митове за устойчивото развитие“ представя Боян Рашев, управляващ партньор в denkstatt, в статия за сп. Forbes
Всяка сфера на дейност има своите митове – устойчивото развитие е буквално пропито от такива. Вероятно повечето са ви познати, някои може дори и да споделяте. Устойчивото развитие изисква ограничаване на населението и потреблението. Устойчивото развитие изисква да произвеждаме собствена … още
Как да измерим и комуникираме нетното въздействие на една компания или проект върху устойчивото развитие като интегрираме изменението на природния и социалния капитал в икономическите резултати?
По тези въпроси пише в сп. Forbes Боян Рашев, управляващ партньор в denkstatt. Природният капитал рядко е собственост на компанията, така че въздействието върху него често се явява външно за нея и тя не винаги плаща пряко. Обществото обаче все … още
Може ли закон за чист въздух да донесе повече замърсяване?
В края на 2016 г. Съветът на Европа прие нова Директива за чист въздух. В нея се определят по-строги национални тавани за емисиите, като се очаква броят на случаите на преждевременна смърт поради замърсяването на въздуха в ЕС (436 хил. … още